Konto internetowe E-Bank

Usługa e-bank to nowoczesny system bankowości elektronicznej, umożliwiający Klientowi szybki dostęp do konta za pomocą kanału WWW, niezależnie od godzin pracy banku. Dostęp chroniony jest zabezpieczeniami o wysokim standardzie. Usługa e-bank realizowana jest przy pomocy Centrum Usług Internetowych.

Konto dla rolników

Przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm oraz gospodarstw rolnych (rachunek bieżący).

Funkcjonalność usługi e-bank:

W ramach usługi e-bank Użytkownik ma możliwość:

Uzyskania następujących informacji o rachunku:
  • aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku
  • informacje o wysokości wolnych środków
  • lista operacji wykonanych przez użytkownika
  • historia salda rachunku za wybrany okres
  • informacje o zleceniach stałych
Dostępu do dodatkowych usług:
  • polecenie przelewu
  • polecenie przelewu do ZUS
  • polecenie przelewu do US
Wykonywania operacji:
  • zmiana hasła
  • definiowanie odbiorców/kontrahentów - tworzenie szablonów