Kredyt preferencyjny

KREDYTY PREFERENCYJNE DLA ROLNIKA

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy posiada w swojej ofercie kredyty klęskowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (linia K02). Oprocentowanie wynosi obecnie: 0,5% - jeżeli kredytobiorca posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich oraz 2,11% - jeżeli kredytobiorca nie posiadał ww. ubezpieczenia – podaje ARiMR.

Zapraszamy do naszych placówek.