Kredyt obrotowy "AGROKREDYT"

Kredyt przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność rolniczą.

Przeznaczenie:

finansowanie bieżących potrzeb obrotowych i innych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Warunki udzielenia:

 1. posiadanie rachunku bieżącego w Banku lub otworzenie rachunku i zadeklarowanie przeprowadzania obrotów,
 2. wnioskodawca posiada udokumentowany tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, nie mniejszego niż 4 ha fizyczne,
 3. wnioskodawca jest terminowym płatnikiem - wg ksiąg Banku i BR,
 4. złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 5. posiadanie zdolności kredytowej,
 6. zawarcie umowy o kredyt obrotowy,
 7. ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu,
 8. nieruchomość mająca stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu musi być wolna od obciążeń oraz roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem:

a) hipoteki wpisanej na rzecz Banku, o ile zostanie zachowana adekwatność zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi,

b) hipoteki na zabezpieczenie kredytu, który zostanie spłacony ze środków Agrokredytu,

c) służebności drogi koniecznej,

d) służebności mieszkaniowej,

e) służebności gruntowej na rzecz dostawców mediów.

Parametry:

 • kwota maksymalna: do 75% wartości gruntów rolnych ustalonych na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych, z uwzględnieniem zapisów dotyczących ustalania wartości nieruchomości dla celów zabezpieczenia
 • maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy
 • formy zabezpieczenia: podstawowe - hipotecznego na nieruchomości rolnej stanowiącej podstawę ustalenia kwoty kredytu, dodatkowe - wszystkie inne stosowane w Banku formy zabezpieczeń
 • oprocentowanie: zmienne, ustalane uchwałami Zarządu Banku
 • forma i sposób wypłaty: jednorazowo lub w transzach, gotówkowo lub bezgotówkowo

Szczegóły w naszych placówkach bankowych.

Zapraszamy.