Nowe kredyty preferencyjne

Bank udziela następujących kredytów, do których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje pomoc w formie dopłat do oprocentowania:
Oznaczenie linii kredytowych z pomocą ARiMR w formie dopłaty do oprocentowania:
  1. "RR" - kredyty inwestycyjne dla rolnictwa i rybactwa śródlądowego
  2. "Z" - kredyty z dopłatami de minimis na zakup użytków rolnych
  3. "PR" - kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  4. "K01" - kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  5. "K02"- kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  6. "DK01"- kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych - duże przedsiębiorstwa
  7. "DK02"- kredyty obrotowe na wznowienie produkcji rolnej - duże przedsiębiorstwa
  8. "ZC" - kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania www.arimr.gov.pl