KREDYT prawie jak LEASING

Kredyt udzielany jest na cele inwestycyjne, na które mógłby ubiegać się o leasing. Jako dodatkowy dokument potwierdzający fakt udzielenia kredytu zamiast leasingu klient składa ofertę leasingu.

Parametry:

 • przedmiot umowy:  środki pieniężne
 • czas trwania umowy:  dowolny
 • wkład własny:  do negocjacji
 • procedury:  sformalizowane, ale krótszy okres załatwiania od decyzji - max do 5 dni
 • okres leasingu:  ustalany w zależności od przedmiotu kredytowania - max do 15 lat
 • zabezpieczenie:  przedmiot kredytowania lub inne
 • ubezpieczenie przedmiotu, w tym AC:  dowolne chyba, że przedmiot jest zabezpieczeniem
 • własność przedmiotu podczas trwania umowy:  kredytobiorca z zastrzeżeniem przewłaszczenia
 • nabycie tytułu własności:  z chwilą zapłaty za przedmiot
 • koszt uzyskania przychodu/księgowanie:  odsetki + amortyzacja
 • podatek VAT:  w całości rozlicza kredytobiorca

Szczegóły u pracowników w naszych placówkach bankowych.