Kredyt na innowacje technologiczne z premią z PO IG poddziałanie 3.2.2

Informujemy, że od dnia 28.07.2016 roku rusza nabór wniosków na „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR w ramach Poddziałania 3.2.2 (nabór wniosków o dofinansowanie trwał będzie do 30.09.2016 roku).

Wsparcie dla przedsiębiorcy (mikro, małego i średniego) stanowi premia technologiczna wyliczana na podstawie kosztów kwalifikowanych, której wysokość nie może być wyższa niż 6 mln. zł. i nie może przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Proces aplikowania o premię technologiczną

  1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego (Bank Spółdzielczy w Dobrzycy jest bankiem komercyjnym współpracującym z BGK w zakresie udzielania kredytu na innowacje technologiczne).
  2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu – wniosek o dofinansowanie składany jest w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków zamieszczonego na stronie internetowej BGK link https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/#c4654 ).
  1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  2. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
  3. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.
  4. Premia technologiczna przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego.

Szczegóły w placówkach Banku Spółdzielczego:

w Dobrzycy tel. 62/ 741-30-20 w.140

w Odolanowie tel. 62/ 733-13-41 w.240, 241 lub 243

w Rozdrażewie tel. 62/ 722-14-26 w.32

oraz na stronie internetowej BGK – link do strony https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/