Rachunek oszczędnościowy dla osoby małoletniej poniżej 18 roku życia

Jesteś rodzicem lub przedstawicielem ustawowym dziecka i chcesz w prosty i wygodny sposób gromadzić środki na przyszłość, otwórz rachunek oszczędnościowy dziecku w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy. Rachunek prowadzony jest w złotych.

korzyści:

  • brak opłat i prowizji za prowadzenie i dysponowanie środkami na rachunku
  • oprocentowanie rachunku - zmienne ustalane uchwałami Zarządu Banku
  • kapitalizacja odsetek - na koniec miesiąca kalendarzowego lub w dniu zamknięcia rachunku
  • wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona
  • wypłaty z rachunku w granicach zwykłego zarządu

Jak otworzyć rachunek?

Do otwarcia rachunku wystarczy dokument tożsamości rodzica i dziecka (legitymacja szkolna lub dowód osobisty lub paszport oraz akt urodzenia i PESEL)