ZMIANA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJW dniach 21-22 maja 2022r. w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy będzie miała miejsce migracja danych naszych klientów do nowego systemu transakcyjnego oraz nowego systemu bankowości elektronicznej. Z tego powodu od 23.05.2022 r. skorzystasz wyłącznie z nowej bankowości internetowej SGB24.

W dniu 20.05.2022r. bankowość internetowa będzie dostępna tylko do godz. 15:00. Później planujemy przerwę serwisową, która zakończy się w nocy 22/23 maja.

Co to dla Ciebie oznacza?

 • W trakcie trwania migracji nie zalogujesz się do systemu i nie zlecisz żadnej dyspozycji (dotyczy również aplikacji SGB Mobile).
 • Twój numer konta się nie zmieni.
 • Wszystkie karty płatnicze będą działać dalej. Nie musisz ich wymieniać na nowe.
 • Twój identyfikator przeznaczony do logowania nie zmieni się.
 • Twoje hasło w przypadku korzystania z autoryzacji za pomocą kodów SMS nie zmieni się , w przypadku autoryzacji za pomocą aplikacji mobilnej zostanie wysłane nowe hasło w momencie pierwszego logowania się do nowej bankowości SGB24.
 • Zmieni się adres strony logowania na https://sgb24.pl .
 • Zmieni się aplikacja wykorzystywana przez niektórych naszych klientów do autoryzacji operacji. Aplikację BSGo zastąpi aplikacja Token SGB.

Co czeka Cię w SGB24?

Bankowość internetowa SGB24 nie różni się znacząco od dotychczas oferowanej usługi. Zmiana systemu pozwoli nam w najbliższej przyszłości na szybsze dostosowywanie się do wymagań klientów oraz wdrażanie nowych funkcjonalności. Już teraz będziemy mogli np. udostępnić możliwość zarządzania kartami płatniczymi z poziomu systemu bankowości internetowej.

Zaloguj się i…

 • realizuj przelewy – zwykłe, walutowe, natychmiastowe (Express Elixir), wysokokwotowe (SORBNET)
 • zarządzaj kartami
 • ustawiaj zlecenia stałe
 • zakładaj lokaty
 • sprawdzaj informacje o swoich kredytach
 • odbieraj powiadomienia SMS o stanie konta.

Każdą czynność w SGB24, która wymaga autoryzacji, będziesz potwierdzać zgodnie z ustalonym sposobem autoryzacji (aplikacja Token SGB, Kod SMS).

Logowanie

Do SGB24 zalogujesz się za pośrednictwem dotychczasowej strony banku –https://www.bsdobrzyca.pl, przez wybranie zaloguj SGB24 na przycisku, który znajduje się w prawym górnym rogu. Możesz też od razu przejść do strony logowania wybierając adres: https://sgb24.pl/

Dostęp i autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej nastąpi poprzez użycie indywidualnych danych uwierzytelniających, tj.

IDENTYFIKATOR (który nie ulegnie zmianie)

Hasło stałe (poprzednio hasło maskowane) i kody SMS

lub

Hasło stałe i aplikacja Token SGB (poprzednio Token BSGo)

Twoje hasło w przypadku korzystania z autoryzacji za pomocą kodów SMS nie zmieni się , tymczasowe hasło zostanie wysłane (podczas pierwszego logowania do SGB24) tylko do osób korzystających z aplikacji mobilnej!

WAŻNE!


Proces pierwszego logowania do Bankowości Internetowej – SGB24

Podczas pierwszego logowania zostaje przekazane hasło tymczasowe w celu ustalenia nowego hasła stałego (dotyczy tylko autoryzacji za pomocą aplikacji Token SGB). Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu. Hasło wymagane jest przy logowaniu, ważne jest ono przez 24h od momentu jego otrzymania przez Użytkownika. Użytkownik powinien je zmienić przed upływem okresu ważności, podczas logowania.

za pomocą aplikacji Token SGB

za pomocą Kodu SMS

 • Użytkownik pobiera ze sklepu – Google Play (Android), App Store (iOS) – aplikację Token SGB i przeprowadza proces instalacji na urządzeniu mobilnym
 • W polu Identyfikator Użytkownik wprowadza identyfikator ID, w polu hasło – hasło tymczasowe które otrzyma poprzez SMS -> [ZALOGUJ].
 • Po poprawnym wprowadzeniu hasła tymczasowego Użytkownik jest proszony o jego zmianę zgodnie z polityką bezpieczeństwa widoczną na stronie logowania.
 • Wymagane jest podanie nowego hasła i powtórzenie nowego hasła -> [DALEJ]
 • Użytkownik wpisuje dowolną nazwę urządzenia [DALEJ]
 • W kolejnym kroku system Bankowości Internetowej generuje oraz prezentuje kod aktywacyjny urządzenia mobilnego oraz komunikat jakie dane są wymagane do wprowadzenia przez Użytkownika w aplikacji mobilnej Token SGB w celu potwierdzenia parowania
 • Użytkownik uruchamia aplikację Token SGB i prezentowany kod aktywacyjny wprowadza w aplikacji mobilnej Token SGB
 • Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego Użytkownik potwierdza go kodem weryfikacyjnym przesłanym SMS-em
 • Użytkownik nadaje PIN do logowania w aplikacji mobilnej Token SGB
 • Po poprawnym sparowaniu urządzenia Użytkownikowi wyświetlony jest komunikat potwierdzający dodanie urządzenia.
 • W polu Identyfikator Użytkownik wprowadza identyfikator ID -> [DALEJ] w polu hasło – dotychczasowe hasło używane do logowania w bankowości internetowej > [ZALOGUJ].
 • Następnie w celu potwierdzenia logowania należy wpisać otrzymany SMS-em kod -> ZALOGUJ
 • użytkownik zostaje zalogowany do sytemu bankowości internetowej > KONIEC
 • w przypadku zablokowania dostępu i zresetowania hasła należy postępować wg poniższych punktów
 • w polu Identyfikator Użytkownik wprowadza identyfikator ID -> [DALEJ] w polu hasło -tymczasowe hasło które otrzyma poprzez SMS -> [ZALOGUJ].
  Następnie w celu potwierdzenia logowania należy wpisać otrzymany SMS-em kod -> ZALOGUJ
 • ustawienie nowego hasła do logowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, oraz potwierdzenie [ZAPISZ I ZALOGUJ]:
 • W momencie ustalania nowego hasła do logowania – domyślnie jest zaznaczona opcja: użyj tego samego hasła do autoryzacji – spowoduje to ustawienie tego samego hasła do logowania i autoryzacji operacji. Odznaczając tą opcję użytkownik ma możliwość ustawienia dwóch różnych haseł: do logowania i do autoryzacji.
 • Podczas kolejnego logowania do systemu SGB24, użytkownik musi wprowadzić:
 1. identyfikator użytkownika [DALEJ],
 2. hasło stałe [ZALOGUJ],
 3. otrzymany kod SMS, potwierdzający logowanie [ZALOGUJ].


Szczegóły

Więcej na temat SGB24 dowiesz się z Przewodnika dla Klienta dostępnego z poziomu (link), lub w załączniku na dole strony. Warto się z nim zapoznać przed pierwszym logowaniem.

SGB24 wprowadzamy dla Ciebie sprawnie i mamy nadzieję, że nowa bankowość internetowa znacznie ułatwi Ci codzienne bankowanie.

W powiązaniu z nową bankowością internetową działa aplikacja SGB Mobile, dzięki której możesz sprawniej zarządzać swoimi finansami na smartfonie.
Jeżeli korzystasz już z SGB Mobile to, po przejściu na SGB24 aplikacja SGB Mobile zostanie automatycznie dezaktywowana, tak aby umożliwić jej ponowną, samodzielną aktywację w celu dalszego korzystania.

Kontakt

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

 • z naszymi jednostkami organizacyjnymi,
  • BS DOBRZYCA SEKRETARIAT - 62 741 30 20
  • O/ODOLANÓW - 62 733 13 41
  • O/ROZDRAŻEW - 62 722 13 26
  • FILIA W SOŚNI - 62 739 10 27
 • infolinią SGB 800 888 888 (dostępna przez całą dobę) lub – dla połączeń z zagranicy – 61 647 28 46 (opłata zgodna z taryfą operatora), a także pod adresem e-mail: center@sgb.pl

Życzymy zadowolenia podczas korzystania z naszych usług

Załączniki


Przewodnik SGB24