WAŻNE ZMIANY OD 01.06.2024

dodano: 2024-05-29

Informujemy, że od dnia 01.06.2024 r. zmieniają się zasady świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych oraz kredytów konsumenckich i hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy.

Czego dotyczą najważniejsze zmiany?

 • Będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, w przypadku:
  • zawierania umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) lub rachunek oszczędnościowy,
  • wypłaty gotówki w kasie banku ( jeśli suma wszystkich wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • zawierania umowy o kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny w ROR, kartę kredytową.,kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną.
 • Jeśli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że numer PESEL jest zastrzeżony:
  • mamy prawo odmówić zawarcia umowy o otwarcie konta osobistego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego),
  • mamy prawo odmówić zawarcia umowy o kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny w ROR, kartę kredytową.,kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną.
  • nie wypłacisz gotówki w kasie banku – w ciągu 12 godzin od złożenia takiej dyspozycji. (art. 105d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe)

Masz nowy dokument tożsamości? Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej je zaktualizuj!

Możesz to zrobić:

 • W bankowości internetowej – w zakładce Ustawienia-> Dane osobowe.
 • W naszych Oddziałach

Bez aktualnych danych dokumentu tożsamości możesz nie zrealizować niektórych transakcji.