Sukces Banku Spółdzielczego w Dobrzycy

Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” rozstrzygnięty. Ogromny sukces w tegorocznej edycji odniósł Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, który uzyskał trzecią lokatę w kategorii „Najefektywniejsze Banki o sumie bilansowej od 100 do poniżej 200 mln zł”.

Przy sporządzaniu rankingu posłużono się badaniami ankietowymi banków działających na koniec 2014 roku w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A. oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, funkcjonującego poza tymi strukturami. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i w tegorocznej pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe. Po ich analizie wyłoniono grupę 100 najlepszych banków spółdzielczych w dwóch kategoriach głównych – największe i najefektywniejsze.

Laureatów nagrodzono podczas uroczystej gali, która zwieńczyła pierwszy dzień VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Nagrodę dla Banku Spółdzielczego w Dobrzycy odebrała Prezes Zarządu Grażyna Palczewska.


Fot.: http://zbp.pl

http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/maj_2015/ranking/20150519-IMG_9820.jpg

http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/maj_2015/ranking/20150519-IMG_0036.jpg