Otwarcie nowej siedziby Filii Banku Spółdzielczego w Dobrzycy

W Sośniach odbyło się uroczyste otwarcie Filii, połączone z ceremonią poświęcenia. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, w tym m.in.: wójt Gminy Sośnie Krzysztof Bochen, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Nowak, dyrektorzy jednostek samorządu terytorialnego, sołtysi, wykonawcy. Po wielu latach oczekiwania udało nam się zakupić budynek, który zaadoptowaliśmy na Filię Banku. Niewątpliwą zaletą nowej siedziby jest jej położenie – znajduje się on przy głównej ulicy w centrum Sośni. Obecna na uroczystości Prezes Zarządu Grażyna Palczewska podziękowała wykonawcom za pomyślne zakończenie inwestycji, a klientom życzyła by jak najlepiej czuli się w nowej placówce. – To ważne by w dobie tak wielkiej konkurencji jaka panuje na rynku bankowym ciągle podnosić komfort obsługi klienta. Ta wyremontowana od podstaw siedziba to kolejny krok w podnoszeniu standardów i zaspokajaniu potrzeb naszych petentów – podkreśla prezes zarządu.