Pierwsze miejsce dla Banku Spółdzielczego w Dobrzycy

KONKURS DEWIZOWY SGB ROZSTRZYGNIĘTY

W okresie od 1 stycznia do 30 września br. trwał Konkurs "Bank aktywny w obszarze rozliczeń dewizowych i przekazów Western Union SGB", w którym uczestniczyć mogły wszystkie Banki Spółdzielcze z Grupy SGB. Po  dokonaniu weryfikacji wyników przez Komisję Konkursową wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy zajął Pierwsze miejsce w grupie II (suma bilansowa od 181.000 tys. do 240.000 tys. zł.) w kategorii: "Dynamika w zakresie zleceń zagranicznych wychodzących"