Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy II kwartale 2024 roku

dodano: 2024-04-05

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy II kwartale 2024 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

24.04.2024

22.05.2024

24.06.2024


29.04.2024

28.05.2024

28.06.2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

23.04.2024

21.05.2024

21.06.2024

29.04.2024

28.05.2024

28.06.2024

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

09.04.2024

09.05.2024

07.06.2024

29.04.2024

28.05.2024

28.06.2024

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

29.04.2024

28.05.2024

28.06.2024

----------------------