Karta już od 7 roku życia!

dodano: 2022-12-20

Karta przedpłacona (prepaid) umożliwia płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych, które są do niej przypisane. Za zgodą opiekuna prawnego mogą z niej korzystać osoby małoletnie, już od 7 roku życia, na zasadach opisanych w Umowie o kartę przedpłaconą oraz Regulaminie funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych. By uzyskać informacje o dostępności produktu lub usługi, szczegółach oferty oraz opłatach i prowizjach, skontaktuj się z Bankiem. Lista placówek Banków Spółdzielczych SGB dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl. Stan na 6.12.2022 r.