Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy III kwartale 2024 roku

dodano: 2024-07-01

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy III kwartale 2024 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

22.07.2024

20.08.2024

24.09.2024


30.07.2024

30.08.2024

27.09.2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

23.07.2024

21.08.2024

20.09.2024

30.07.2024

30.08.2024

27.09.2024

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

09.07.2024

09.08.2024

09.09.2024

30.07.2024

30.08.2024

27.09.2024

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

30.07.2024

30.08.2024

27.09.2024

----------------------