Terminy wypłat świadczeń I kwartał 2023

dodano: 2023-01-17

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy I kwartale 2023 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

18.01.2023

17.02.2023

17.03.2023

27.01.2023

27.02.2023

27.03.2023

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

18.01.2023

17.02.2023

17.03.2023

27.01.2023

27.02.2023

27.03.2023

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

05.01.2023

09.02.2023

09.03.2023

27.01.2023

27.02.2023

27.03.2023

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

27.01.2023

27.02.2023

27.03.2023

----------------------