Termin wypłaty świadczeń socjalnych IV kw 2023

dodano: 2023-11-20

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy II kwartale 2023 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

20.10.2023

24.11.2023

20.12.2023


30.10.2023

30.11.2023

28.12.2023

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

20.10.2023

21.11.2023

20.12.2023

30.10.2023

30.11.2023

28.12.2023

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

09.10.2023

09.11.2023

08.12.2023

30.10.2023

28.11.2023

21.12.2023

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

30.10.2023

28.11.2023

21.12.2023

----------------------