Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Mamy tu wszystko

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.1824
4.4418
GBP
4.9092
5.1534
USD
3.7867
3.9765
Stan na dzień 2019-11-18 15:00:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Nowe kredyty preferencyjne

Bank udziela następujących kredytów, do których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje pomoc w formie dopłat do oprocentowania:
Oznaczenie linii kredytowych z pomocą ARiMR w formie dopłaty do oprocentowania:
  1. "RR" - kredyty inwestycyjne dla rolnictwa i rybactwa śródlądowego
  2. "Z" - kredyty z dopłatami de minimis na zakup użytków rolnych
  3. "PR" - kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  4. "K01" - kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  5. "K02"- kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  6. "DK01"- kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych - duże przedsiębiorstwa
  7. "DK02"- kredyty obrotowe na wznowienie produkcji rolnej - duże przedsiębiorstwa
  8. "ZC" - kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania www.arimr.gov.pl

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 561052
realizacja: Intelis Media