Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.0439
4.4265
USD
3.4316
3.7566
Stan na dzień 2017-10-20 15:50:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Nowe kredyty preferencyjne

Bank udziela następujących kredytów, do których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje pomoc w formie dopłat do oprocentowania:

 1. "nIP" - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych
 2. "nKZ" - kredytów na zakup gruntów rolnych (udzielane tylko do 31.12.2009 roku)
 3. "nMR" - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
 4. "nOR" - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa
 5. "nGP"- kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.)
 6. "nGR"- kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)
 7. "nNT"- nowe technologie tj. kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu
 8. "nKL" - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w zawiązku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi

  • podlinia nKL/01 - kredyty inwestycyjne
  • podlinia nKL/02 - kredyty obrotowe
Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania www.arimr.gov.pl

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 298900
realizacja: Intelis Media