Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Mamy tu wszystko

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.1833
4.399
GBP
4.8991
5.1428
USD
3.8084
3.9985
Stan na dzień 2019-11-14 12:00:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Warunki udzielenia:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku,
 • złożenie wniosku wraz z wymagana dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt obrotowy,
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Parametry:

 • maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy,
 • oprocentowanie: wg stawki ustalanej decyzją Zarządu Banku,
 • prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat,
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń,
 • forma i sposób wypłaty: jednorazowo lub w transzach, gotówkowo lub bezgotówkowo,
 • forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat: wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu - kredytobiorca w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów,
 • skutki późniejszej spłaty: rata lub część raty kredytu niespłacona w wyznaczonym terminie, z dniem płatności staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym wg podwyższonej stopy procentowej,
 • ponowne wykorzystanie: kredyt udzielany w rachunku kredytowym - nieodnawialny - nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

Szczegóły w naszych placówkach bankowych.

Zapraszamy.

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 559394
realizacja: Intelis Media