Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.0263
4.4078
USD
3.4165
3.7406
Stan na dzień 2017-12-15 15:50:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Rachunek oszczędnościowy dla osoby małoletniej poniżej 18 roku życia

Jesteś rodzicem lub przedstawicielem ustawowym dziecka i chcesz w prosty i wygodny sposób gromadzić środki na przyszłość, otwórz rachunek oszczędnościowy dziecku w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy. Rachunek prowadzony jest w złotych.

korzyści:                                                                                                                                                

  • brak opłat i prowizji za prowadzenie i dysponowanie środkami na rachunku
  • oprocentowanie rachunku - zmienne ustalane uchwałami Zarządu Banku
  • kapitalizacja odsetek - na koniec miesiąca kalendarzowego lub w dniu zamknięcia rachunku
  • wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona
  • wypłaty z rachunku w granicach zwykłego zarządu

Jak otworzyć rachunek?

Do otwarcia rachunku wystarczy dokument tożsamości rodzica i dziecka (legitymacja szkolna lub dowód osobisty lub paszport oraz akt urodzenia i PESEL)

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 315399
realizacja: Intelis Media