Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.1984
4.4158
USD
3.6496
3.8331
Stan na dzień 2018-08-21 12:00:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Kredyt z dotacją ze środków WFOŚiGW na częściową spłatę kapitału

Przedmiotem kredytowania może być:

  • modernizacja systemów grzewczych
  • oczyszczalnie, przyłącza kanalizacyjne
  • odnawialne źródła energii

Cel: musi zostać uzyskany wymierny efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji gazów i pyłów do środowiska przy wymianie pieców lub kotłów węglowych, miałowych, koksowych

Okres kredytowania: 10 lat, w tym ewentualna karencja

Dotacja z WFOŚiGW: max. 40% kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 8.000 zł. na jedno przedsięwzięcie

Realizacja kredytu: bezgotówkowa realizacja dokumentów płatniczych związanych z realizacją przedsięwzięcia

Rozliczenie kredytu: następuje na podstawie zaakceptowanych przez Bank faktur/rachunków Kredytobiorcy wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o osiągnięciu w zaplanowanym terminie efektu ekologicznego i rzeczowego

Szczegółowe informacje u pracowników w naszych placówkach bankowych


Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 389784
realizacja: Intelis Media