Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.2325
4.4503
GBP
4.7764
5.0144
USD
3.8489
4.041
Stan na dzień 2019-09-17 12:00:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Rachunek pomocniczy w złotych

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy mogą założyć:


  • podmioty instytucjonalne
  • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia
  • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku. Środki gromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunku odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego.

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 536375
realizacja: Intelis Media