Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.1118
4.5008
GBP
4.6388
5.0806
USD
3.6042
3.9454
Stan na dzień 2018-11-16 15:50:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym dedykowany jest dla klientów instytucjonalnych.

Przeznaczenie:

 • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Warunki udzielenia:

 • posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy,
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Parametry:

 • kwota maksymalna:
 1. uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów i nie może być większa niż trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące klienta w Banku w PLN i/lub walucie (przeliczone na PLN wg kursu z końca miesiąca, w którym miał miejsce wpływ na rachunek) za ostatnie 12 pełnych miesięcy,
 2. wpływy muszą pochodzić wyłącznie z działalności gospodarczej,
 3. wpływy muszą zostać oczyszczone z pozycji jednorazowych, takich jak - uruchomienie kredytu, przepływy między rachunkami, zamknięcie lokaty, itp.
 • maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na trzy kolejne okresy 12 miesięczne -  w takim przypadku max. okres kredytowania nie może być dłuższy niż 48 miesięcy;
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń,
 • oprocentowanie: wg stawki ustalanej uchwałą Zarządu Banku,
 • forma i sposób wypłaty: udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku,
 • forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat: każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie,
 • skutki późniejszej spłaty: kredyt niespłacony w terminie określonym w umowie, z dniem płatności staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym wg podwyższonej stopy procentowej,
 • prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfa prowizji i opłat.

Szczegóły w naszych placówkach bankowych.

Zapraszamy.

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 419496
realizacja: Intelis Media